Amplificació

L ‘amplificació d’un so és el procés d’augmentar la seva amplitud, el que fa que augmentin també la seva intensitat (sonoritat) i el seu potència (volum).

Cablejat

Hi ha molts de tipus de cables d’àudio, però a classe n’utilitzarem sobretot dos, els XLR o cannon i els TRS o jack.

Per connectar un micro a un amplificador basta connectar-los amb un cable cannon i connectar l’alimentació a l’ampli.

El micròfon se sol aguantar amb la pinça d’un peu de micro tipus jirafa.

Recorda que ajustar el micro alhora de parlar ha de ser una operació ràpida i suau que se sol realitzar amb una rodeta lateral.

Abans de començar a utilitzar-lo has de provar que està encès (els famosos “provant, provant, un, dos, tres”) i que el volum de l’amplificador és el que pertoca a la sala. Caminant per la sala enfora del micròfon comprovaràs si el so se sent clarament.

La posició ideal per a parlar o cantar davant un micròfon és seguir la línia recta que parteix del maxil·lar o mandíbula.

Com usar un micròfon?

  • Projecta la veu. Utilitza la veu que usaries a l’exterior.
  • Mai allunyis del micròfon de la teva boca.
  • Mai giris el cap quan l’utilitzis.
  • Situa’l micròfon tan a prop de la teva boca com puguis.
  • Apaga’l quan hagis acabat.

Volum

Quan l’equip de so s’ha d’encendre o apagar el volum ha d’estar al mínim per evitar els sobresalts.

Taula de mescles

La taula de mescles és el sistema neuràlgic del sistema de so. Ens permet de disposar de nombroses entrades d’àudio, que podem tractar independentment, juntament amb una sèrie de controls que permeten la monitorització de cada canal.

Aquesta és la taula que tenim al centre:

mm8usbfx-large

Explicació dels botons.