Pantalles addictives

El curs 2018-2019 l’alumnat de 2n d’ESO de l’IES Binissalem (Mallorca) elaborà aquest qüestionari dins el marc del projecte “Pantalles addictives”. L’objectiu era saber l’ús que feim de les pantalles digitals els alumnes d’entre 10 i 18 anys de les Illes Balears. El resultat fou el treball “Els adolescents i les pantalles addictives”.

El curs 2019-2020 es planejà una exposició que pretenia mostrar els resultats de l’enquesta sobre l’ús de pantalles que fan els/les adolescents dels centres públics de les Illes Balears d’entre 11 i 17 anys. Els resultats es mostraren de manera visual a través de 6 panells. L’alumnat de Cultura audiovisual posà imatges a les principals conclusions d’aquesta recerca a fi d’il·lustrar els panells de l’exposició que queden reflectides en aquesta web.

Treball

  1. Preparació de la fotografia (pluja d’idees, material necessari, selecció de la ubicació, escenari, persones o objectes que hi apareixen…)
  2. Anàlisis de la composició:
    Plans, llum, retícula, ensenyar-mostrar-insinuar, ritme-repetició, textura, punts de vista, …
  3. Retoc i edició amb les diferents aplicacions emprades
  4. Explicació del missatge que volem transmetre.
  5. Altres

1.context

El present treball neix de la preocupació de la comunitat educativa de l’Institut d’educació secundària de Binissalem envers l’ús que fan els joves de les pantalles digitals. L’augment accentuat de l’ús, a vegades irracional, dels dispositius mòbils i electrònics és una realitat que no podem obviar i que si no regulam podria ser perjudicial pel creixement personal dels nostres alumnes.
L’exposició és el resultat d’un treball cooperatiu dels alumnes de 2n ESO del curs 18-19 amb l’assessorament del Departament de Pedagogia i Didàctiques específiques de la UIB.

Àmbit geogràfic?
L’estudi comprèn l’àmbit de les Illes Balears i els nins i nines de 10 als 17 anys de centres públics d’educació de les Illes Balears, CEIP i IES.
Mostra enquesta : 1.077 respostes a l’enquesta de primària i 2.387 respostes a l’enquesta de secundària.

2.acceleració de l’edat que tenen el mòbil

La majoria de pares no exerceix control parental i, a més , cada cop compra el mòbil més
prest als seus fills. Als 15 anys , el 97, 3% de les persones enquestades té mòbil. Un
adolescent sense mòbil no és normal: entenent per normal un concepte estadístic i no
moral. L’avançament de l’edat en què els adolescents tenen mòbil és constant . Vegem-ho a
través d’algunes dades.
El 74, 2% de les persones enquestades té el seu primer mòbil als 11 anys o abans, però hi
ha diferència entre els que ara tenen 15 i 17 anys (48%) i els que en tenen entre 12 i 14
(53,9%). El nombre d’alumnes que va tenir mòbil entre els 8 i 9 anys és major entre els que
tenen entre 12 i 14 anys (20%) que entre els que en tenen entre 15 i 17 (13%).
Per als alumnes que ara tenen 18 anys , el més normal- estadísticament normal- era tenir el
mòbil entre els 12 i els 14 anys. Ara és normal tenir-lo abans del 12.
Conseqüències d’aquesta acceleració:
Sembla que les tecnologies generen un major dèficit d’atenció, el pes de l’activitat està a
l’exterior, tot depèn de l’estímul. Accelerar l’edat en què els adolescents tenen el primer
mòbil els exposa al pensament exterior abans que hagin après a pensar per si mateixos:
construeixen una personalitat fictícia abans d’haver construït la pròpia.

3.es connecten amb el mòbil perquè estan avorrits

Els joves d’entre 11 i 17 anys de les Illes Balears s’avorreixen i , quan s’avorreixen , es
connecten a internet. Hi ha dues dades que mostren aquest escenari d’adolescents avorrits i
permanentment connectats a la xarxa sense cap objectiu concret : el 76,5 % dels
adolescents de les Illes Balears afirma que es connecta a internet quan està avorrit i un
79,2% es considera addicte a Internet.

4.Estudiar amb el mòbil condiciona el rendiment

El 80,6% estudia amb el mòbil al costat
Un 64,3% afirma que l’ús que fa d’internet perjudica les seves notes i un 34, 2% diu que no
l’afecta.

5.Reducció de les hores de son. Les pantalles provoquen que els adolescents dormen menys hores

El 76,3% dels adolescents dormen amb el mòbil dins l’habitació. D’aquests, un 17,7% afirma
tenir-lo apagat, 38,1% el té encès, però en silenci o en mode vibració, un 15,5% el té encès i
amb el volum activat i un 5,3% dorm amb el mòbil dins el llit.
El mòbil, ordinador i la tablet són els tres dispositius tecnològics que els adolescents més
tenen a la seva habitació. Entre el 60 i el 70% dels que dormen amb algun d’aquests
dispositius dormen menys de 8h diàries. Aquest % baixa significativament entre els
estudiants que no tenen cap dispositiu tecnològic dins l’habitació: 44,3%.
El 21% de les nines el primer que fa quan es desperta és mirar el mòbil mentre que en el
cas dels nins aquest percentatge baixa a l’11,9.
El 20,4% dels adolescents necessiten el mòbil per adormir-se.

6.Manca de control parental

Les 3 variables en què no hi ha control parental – no em posen límits ; em posen límits, però
no sempre els complesc ; jo mateix em pos els límits – sumen un 74% dels alumnes. Un
1,4% afirma que els pares els controlen a través d’una aplicació.El control parental
disminueix a mesura que els fills es fan més grans. Entre els 12 i 14 anys és d’un 53,6% i
entre els 15 i 17 baixa fins a un 29 % .
Com ensenyen els pares a usar internet als fills ?
El 57,3% dels joves afirma que els pares els n’han explicat els perills i un 10, 8% que n’ha
après amb els pares. Un 22, 2 % dels joves afirma que els pares no els n’han explicat res.